مشاوره مالیات ، بیمه و خدمات حسابداری

شرایط تعلق گرفتن بیمه بیکاری چی هست

6/23/2019 12:33:01 PM

برای دریافت بیمه بیکاری باید شرایط داشته باشید ولی به صورت کلی برای درایفت بیمه بیکاری می بایست در محل کار خود حداقل یک ساعت فعالیت کرده باشید و بیمه شما کامل رد شده باشد البته طبق شرایط خاص این موارد متفاوت می باشد لطفا تماس بگیرید 02154015