مشاوره مالیات ، بیمه و خدمات حسابداری

مالیات فروش کالا چند درصد تعلق میگیره آیا پس داده میشه ؟

7/8/2019 2:46:15 AM

به صورت کلی میشه گفت خرید کالا و خدمات مشمول مالیات توسط موًدی با فعالیت معاف از مالیات ؛ در چنین حالتی فروشنده اولیه مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد و نمیشود مالیات پرداختی از سازمان امور مالیاتی پس بگیرید .( تبصره 2 ماده17 قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورتی که موًدیان به عرضه کالاها یا خدمات معاف از مالیات اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند؛ مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مزبور مسترد نمی شود.) ولی در مواردی هم مسترد می گرد.اما مالیات اصلی به درامد حاصل از فروش شما تعلق میگیرد که این نیاز موارد مختاف شامل میشود لذا با تیم مشاوران ما تماس حاصل فرمایید باتشکر موسسه حسابداری ممیزین 02154015