مشاوره مالیات ، بیمه و خدمات حسابداری

بهترین افزونه های سئو برای وردپرس

قراردادها

قرارداد پروژه ای

در این نوع قرارداد اسناد و مدارک برای موسسه حسابداری ارسال می شود تا تکالیف مالیاتی را انجام دهند. این نوع قرارداد برای شرکتهایی که حجم فعالیت قانونی کمی دارند مورد استفاده است.

قرارداد ماهیانه

این نوع قرارداد خدمات مالیاتی برای شرکتهایی که حجم فعالیت مالی زیادی دارند مورد استفاده می باشند چون باید کنترل و رسیدگی های حین کار صورت پذیرد تا بتوان گزارشات مالیاتی مورد نیاز تهیه شود و در موعد مقرر تکالیف مالیاتی صورت پذیرد.

قرارداد پشتیبانی

این خدمات مالیاتی برای شرکتهایی استفاده می شود که امور اداری و مالیاتی زیادی دارند و به مشاوره مالیاتی حین کار نیاز دارند اما هزینه خدمات مالی و مالیاتی زیادی را نمی توانند پرداخت نمایند اما با این نوع قرارداد می توانند کلیه امور مالیاتی خود را با کمترین هزینه انجام دهند. همچنین در این قرارداد خدمات مشاوره مالیاتی رایگان ارائه می شود. همین امر باعث گردیده است که موسسه حسابداری | شرکت حسابداری خدمات مالیاتی خود را با تعهد و مطابق قوانین مالیاتی به شرکت ها و موسسات ارائه میدهد. این باعث می شود که در هیئت های حل اختلاف مالیاتی از پرونده مالیاتی دفاع شود و جرائم مالیاتی شامل نشود و کمترین مبلغ مالیات را پرداخت نمایند.