مشاوره مالیات ، بیمه و خدمات حسابداری

بهترین افزونه های سئو برای وردپرس

معافیت مالیاتی/ معاف مالیات 98

قوانین و مقرراتی که درکشورها وضع می گردد، از بخش‌های مختلفی تشکیل می‌شود تا بدین وسیله دولت بتواند از طریق آن کلیه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد. چرا که در هر جامعه، افراد از لحاظ شرایط اقتصادی، فرهنگی ، آموزشی ، مذهبی و ... دریک سطح نیستند و اجرای قانون بدون توجه به وضعیت آن ها، بالطبع آثار و تبعات ناگواری را به همراه خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به عدم استقرار عدالت اجتماعی اشاره کرد.

در این مورد، قانون مالیات‌ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای آن که دولت بتواند به توسعه عدل و برابری درجامعه کمک کند، لازم است قانون گذار در قوانین مصوب خود به ناهمگونی‌ها و نابرابری‌های موجود در جامعه نیز توجه نماید. شایان ذکر است که اخذ مالیات علاوه بر آن که دولت‌ها را در تامین هزینه‌های جاری یاری می‌نماید می تواند در صورت لزوم از طریق مشوق‌های مالیاتی، به هدایت سرمایه در بخش‌های موردنظر نیز کمک کند.

در صورتی که شخص حقیقی هیچ گونه درآمدی نداشته باشد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق قانون مالیات‌ها از درآمد مشمول مالیات سالانه مستقلات ازمالیات معاف و مازاد طبق مقررات، مشمول مالیات است.

تعریف معافیت مالیاتی

منظور از معافیت مالیاتی، معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های صنعتی، معدنی و تولیدی می باشد. در ایران، شرکت ها وظیفه دارند، مالیات سود سهام را که به عنوان مالیات اشخاص حقیقی نیز تلقی می گردد، در منبع کسر و به حوزه مالیاتی مربوطه پرداخت نمایند.

معافیت مالیاتی 98

بر اساس جدیدترین مصوبات بودجه ای که توسط کمیسیون تلفیق مجلس درباره معافیت مالیاتی 98 ارائه گردید، معافیت مالیاتی حقوق که در لایحه بودجه 98 بدون تغییر نسبت به سال 97، دو میلیون و سیصد هزار تومان در ماه شخص شده بود، به دو میلیون و 750 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

جزئیات معافیت مالیاتی کارگران سال 98

 تبصره 6 لایحه بودجه که به موضوع مالیات حقوق و دستمزد می پردازد، شامل چند نکته مهم است و نخستین نکته این بند، مربوط به تعیین سقف مالیاتی حقوق و دستمزد است. دولت در لایحه بودجه 98، سقف معافیت مالیاتی سال 98 حقوق و درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق، مزایا و کارانه را مانند قانون بودجه سال 97، یعنی دو میلیون و 300 هزار تومان پیشنهاد داده بودند ولی طبق آخرین اخباری که از اعضای کمیسیون تلفیق درباره معافیت مالیاتی  سال 98 و افزایش حقوق کارمندان منتشر شده است، سقف مالیاتی 98 را از دو میلیون 300 هزار تومان به دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان افزایش دادند که این رقم در صحن علنی مجلس نیز به تصویب نمایندگان رسید. بر طبق این مصوبه، کارکنان دولتی و غیر دولتی که مجموع سالانه حقوق، مزایا و کارانه آن ها در سال 98، سی و سه میلیون تومان ( ماهانه دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان) می باشد، معاف از پرداخت مالیات می شوند.

جزئیات مالیاتی حقوق و دسمتزد در سال 98 به صورت پلکانی تعیین و مشخص گردیده است. هدف کمیسیون تلفیق از پلکانی کردن مالیات حقوق و دستمزد 98، این بود که فشار مالیاتی بر قشر حقوق بگیر که در لایحه بودجه 98 تشدید شده بود، را کاهش دهد. جزئیات معافیت مالیاتی، سقف معافیت مالیاتی و جزئیات مالیات حقوق و دستمزد سال 98 به شرح زیر است:

سقف معافیت مالیاتی سال 98 تا حقوق دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان می باشد و بیشتر از آن شامل مالیات می شود.  بر مبنای تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه، 5 پله برای مالیات حقوق و دستمزد درنظر گرفته شده است که شامل مالیات 10 تا 35 درصدی است. پله اول که شامل افرادی است که حقوق ماهانه آن ها از دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان تا چهار میلیون و صد و بیست و پنج هزار تومان است که 10 درصد مالیات باید پرداخت کنند.

پله دوم افرادی هستند که حقوق ماهانه آن ها از چهار میلیون و صد و بیست و پنج هزار تومان تا شش میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار تومان است که شامل 15 درصد مالیات می شوند.

پله سوم افرادی هستند که از شش میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار تومان تا یازده میلیون تومان حقوق دریافت می کنند که شامل 20 درصد مالیات می شوند.

پله چهارم کسانی هستند که حقوق آن ها از یازده میلیون تا شانزده میلیون و پانصد هزار تومان می باشد که شامل 25 درصد مالیات می گردند.

و در آخر پله پنجم افرادی هستند که حقوق ماهانه آن ها بالای شانزده میلیون و پانصد هزار تومان است. این گروه ملزم به پرداخت 35 درصد مالیات می باشند.

یکی دیگر از نکات بند الف تبصره ۶، تعیین مالیات برای «کارانه» اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های پزشکی، غیرپزشکی و پزشکان است. با توجه به آن که حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با تکیه بر ماده ۵ "قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی" مشمول حداکثر مالیات ۱۰ درصد می‌شود. البته پیشنهادی مبنی بر این که "کارانه" اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های پزشکی، غیرپزشکی و پزشکان مشمول مالیات پلکانی شود، ارائه شده است چرا که کارانه پزشکان در برخی موارد ارقام بالایی است و باید مشمول مالیات پلکانی شود.

افزایش 10 درصدی عوارض برق و معافیت مشترکان روستایی

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند (د) تبصره ۶ لایحه بودجه، عوارض برق مصرفی را در سال ۹۸، ۱۰ درصد تعیین کرده اند و مشترکان روستایی و چاه‌های کشاورزی را از شمول حکم این بند معاف کردند.